Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2014

0200 0ae6 390
Reposted bykryzystozsamosci kryzystozsamosci

June 07 2014

kocham Cię. to wszystko i nic jednocześnie.
— aishiteruyo.

June 06 2014

5071 c8cf 390
5738 5ef4 390
Reposted bykryzystozsamoscimefju
3537 f8f0 390
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie

June 05 2014

Chcę do Ciebie. 
Nic więcej. 
Chcę usiąść i słuchać, być blisko. 
Chcę do Ciebie. 
Nic więcej. 
To dużo i mało, i wszystko. 
— tęsknię, wiesz?
Reposted bykryzystozsamosci kryzystozsamosci
8304 dce4 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamyu myu
6415 c8da 390

June 04 2014

2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viaplugss plugss
9548 8906 390
4191 f31a 390
Reposted frompesy pesy viaWrongway Wrongway
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
— więc dlaczego sprawia, że cierpię?
MIŁOŚĆ BEZ MIŁOŚCI.
— Monroe, ideał.
7849 ec4d 390
Reposted byjabolmax jabolmax
5047 7d9e 390
Reposted bykryzystozsamosci kryzystozsamosci
5031 8248 390
5001 00a0 390
Reposted byrokminaljak1dzien rokminaljak1dzien
4164 1d3b 390
Reposted fromIkoxun Ikoxun viadeathnote deathnote
odezwij się czasem
ciekawy jestem
gdzie i z kim teraz
umierasz
— Borszewicz.
Reposted byrokminaljak1dzien rokminaljak1dzien
9191 1324 390
Reposted byrokminaljak1dzienkryzystozsamosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl